สร้างประชาชาติแห่งการอ่าน

๑. สร้างกิจกรรมการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินในองคาพยพที่เกี่ยวข้อง 

ก. การอ่านในครอบครัว เรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้ชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร จึงจะเกิดผลที่ชัดเจนในวงกว้าง แต่เป็นเรื่องรากฐานที่สำคัญ เพราะหากเริ่มที่ครอบครัวได้ ทุกอย่างก็ง่าย แต่ครอบครัวที่สนใจและจริงจังกับการเลี้ยงดูลูกจริงๆก็มีน้อย และการอ่านของสมาชิกในครอบครัวน้อย ส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจความสำคัญของการอ่านในเด็ก Read more

1 2