สร้างวัฒนธรรมการอ่าน – จะต้องทำอย่างไร 

๑. สร้างกิจกรรมการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินในองคาพยพที่เกี่ยวข้อง 

ก. การอ่านในครอบครัว ซึ่งไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลที่แน่นอน แต่ก็ต้องพูดเอาไว้ เพราะหากเริ่มที่ครอบครัวได้ ทุกอย่างก็ง่าย เพียงแต่ครอบครัวที่สนใจ ใส่ใจกับการเลี้ยงดูลูกให้เหมาะสมจริงๆนั้นมีน้อย ถึงน้อยมาก และการอ่านในระดับครอบครัวก็ต่ำอยู่แล้ว (ไม่เช่นนั้นวงการคนทำหนังสือคงไม่ปั่นป่วนขนาดนี้) Read more

1 2