นักอ่านตำบลเมืองแก

เทศบาลตำบลเมืองแก (ทต.เมืองแก) อำภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินงาน โครงการสร้างนักอ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภา ๒๕๕๙ คัดเลือกหมู่บ้านที่มีผู้นำเข้มแข็งเข้าโครงการจำนวน ๖ หมู่บ้าน และรับเด็กๆเข้าเป็นสมาชิกโครงการ ๑๑๙ คน เยาวชนนักอ่าน ๑๙ คน โดย ทต.เมืองแก สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้แก่เด็กและนักอ่านให้ครบถ้วนทุกคน

ขณะนี้ อัตราการอ่านสะสมของเด็กๆมากกว่าครึ่ง ผ่าน ๑,๐๐๐ เล่มแล้ว