Michitaro Morita กับ โครงการห้องสมุดฯ โรตารี

PP. Michitaro Morita. Koshien RC, RID 2680

ในต้นปี 2005 ท่าน อผภ.สม อินทร์พยุง ได้ขอให้ผมไปต้อนรับโรแทเรี่ยน ท่านหนึ่ง จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเดินทางไปที่จังหวัดหนองคาย ผมเองไม่ เคยรู้จักท่านผู้นี้มาก่อน แต่เมื่อได้พบกันมีความรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานเพราะเราคุยภาษาเดียวกันคือภาษาของโรตารี่ ผมทราบภายหลังว่าท่านเป็นประธานมูลนิธิโรตารี่ของภาค 2680 ประเทศญี่ปุ่น

ท่านถามผมว่ามีโครงการอะไรของโรตารี่ที่ท่านพอจะช่วยได้ไหม ผมจึงได้นำเสนอ “โครงการชีวิตใหม่” เพื่อจัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเmด็กที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสโมสรโรตารี่แก่นคูน กำลังวางแผนที่จะดำเนินการอยู่พอดี. ท่านแสดงความสนใจมากและขอไปชมโครงการในวันรุ่งขึ้น โดยเปลี่ยนการเดินทางกลับจากสนามบินอุดรไปเป็นสนามบินขอนแก่นแทนทันที ผมเองก็ไม่ได้คิดหวังอะไรมากนัก

แต่เมื่อกลับไปประเทศญี่ปุ่น ท่านได้ไประดมทุนจากในภาค 2680 รวมทั้งช่วยหาทุนจากภาคคู่มิตรของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน และในที่สุดเราก็สามารถสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ขนาด 25 เครื่อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ใช้งบประมาณประมาณหนึ่งล้านบาท โดยสโมสรโรตารี่แก่นคูน เป็นผู้ดำเนินการ และมอบให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น ในปลายปี 2005

หลังจากนั้นท่านได้ช่วยหาทุนทำโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการในภาค 3340 รวมทั้งโครงการน้ำสะอาดสำหรับประเทศ สปป ลาว อีกหนึ่งโครงการ.

ในปี 2006 ผมได้นำเสนอโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย ในภาค 3340 ต่อท่าน ท่านให้ความสนใจมาก ท่านบอกว่าประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ เรื่องนี้มากที่สุด เพราะหากสามารถทำให้เด็กปฐมวัย รักการอ่านและมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี. เค้าจะสามารถพัฒนาตนเองได้เมื่อเรียนสูงขึ้น และจะดีต่อประเทศชาติโดยรวม

ท่านไม่รีรอที่จะทำโครงการนี้เลย ท่านนำเสนอโครงการนี้ต่อภาค 2680 ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการอนุมัติโครงการ นอกจากนั้นยังมีสโมสรในภาค 2680 ได้สมทบเงินบริจาคเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก

นับตั้งแต่โครงการแรกที่เราเริ่มทำในปี 2006 จนถึงโครงการที่ 9 ในปี 2016 ท่านไม่เคยปฎิเศธคำขอของพวกเรา ใด้ช่วยทำโครงการทุกครั้ง รวมเป็นเงินของโครงการมากกว่า 10 ล้านบาท. ท่านบอกว่า จะพัฒนาการศึกษาของประเทศ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งหมดแล้ว ด้วยความร่วมมือของโรตารีจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก โครงการนี้ได้มอบหนังสือมากกว่า 140,000 เล่ม ฝึกอบรมครูและบรรณารักษ์ กว่า 1000 คน ให้กับโรงเรียนกว่า 700 โรงเรียน ในภาค 3340 โรตารี่สากล โครงการนี้นับถึงปัจจุบันน่าจะมีเด็กที่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า 100,000 คน แต ท่านคือผู้หนึ่งที่ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น

ท่านเอาใจใส่ในการเขียนโครงการมาก ในตอนแรกที่เราเริ่มทำโครงการ ท่านบินมาจากประเทศญี่ปุ่นมายังจังหวัดขอนแก่น ร่วมปรึกษาหารือและร่างโครงการซึ่งในสมัยนั้นเราเรียกว่า Matching Grant ด้วยตัวเอง ด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเอง เมื่อเราเปลี่ยนเป็น Global Grant ท่านก็บินมาขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมกันเขียนโครงการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งในระยะแรกเราไม่คุ้นชินนัก แต่ ในที่สุด โครงการก็ได้รับการอนุมัติ จากมูลนิธิโรตารี่ ทุกโครงการ

ผมเคยถามท่านว่าทำไมต้องเสียเวลานั่งเครื่องบินระยะทางยาวไกลมาถึงเมืองไทย เพียงเพื่อมาเขียนโครงการ. ท่านบอกว่าท่านชอบการทำงานแบบ Face to Face เพราะจะได้เห็นความตั้งใจจริงของทีมงานและมีความรวดเร็ว ซึ่งเป็นสไตล์การทำงานของชาวญี่ปุ่น

เมื่อครั้งเกิดซึนามิใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ภาค 3340 ได้ระดมทุน ได้จำนวน 3,000,000 เยน และส่งไปช่วยชาวญี่ปุ่นผ่านโรตารี่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งทำโครงการทุนสมทบเพื่อช่วยผู้ประสบภัย

เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ ในปี 2554 ท่านผู้นี้ได้รวบรวมเงินบริจาคในภาคของท่านและโรแทเรียนในประเทศญี่ปุ่น ส่งผ่านภาค 3340 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเงิน หนึ่งล้านบาท

หลังจากช่วยผู้ประสบภัยแล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวน หนึ่งจึงตั้งเป็นกองทุนช่วยผู้ประสบภัยของภาค 3340 มาจนบัดนี้

ส่วนหนึ่งของเงินกองทุนนี้ได้นำมาช่วย ภัยพิบัติต่างๆในภาค 3340 หลายครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน

ในปี 2013 ท่านบอกกับผมว่าแพทย์ตรวจพบว่าท่านป่วยด้วยโรคมะเร็ง แต่ท่านบอกว่ายังมีกำลังใจดีและจะอยู่ร่วมกับมันให้ได้. แม้จะเจ็บป่วยเท่าไหร่ก็ตามท่านก็ไม่เคยหยุดที่จะมาร่วมมอบโครงการห้องสมุดฯ รวมทั้งช่วยแบ่งปันความรู้ในการให้การศึกษาของเด็กปฐถมวัยในประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้เข้ารับการอบรมในทุกครั้งที่ปิดโครงการ

ด้วยร่างกายที่อ่อนแอในครั้งสุดท้ายที่พบกัน ท่านจะนั่งหลับอยู่ในรถที่เราขับตะเวนไปตามชุมชนรวมทั้งชนบทของประเทศไทย แต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ

เมื่อ ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รับเชิญให้ไปพูดในการประชุมใหญ่ของภาค 2680 ท่านได้กล่าวยกย่องท่านผู้นี้ในที่ประชุมใหญ่. ท่านได้รับ Service Above Self จากโรตารี่สากล

สำหรับผมแล้ว. ท่านไม่ใช่ญาติ แต่ก็เสมือนญาติ …

ในวันนี้ ท่านได้จากเราไปแล้ว ขอให้คุณธรรมและความดีที่ท่านได้กระทำมา จงนำท่านสู่ภพภูมิที่ดีตลอดไป….
เราจะไม่มีวันลืม เพื่อนของเรา PP.Michitaro Morita
บันทึกโดย
สมชาย เจียรนัยพานิชย์
19 สิงหาคม 2560