โครงการสร้างนักอ่าน

ทำไมชุมชนจึงต้องลุกขึ้นมาทำงานการศึกษา

สมาคมพัฒนาการศึกษาโดยภาคประชาชนตำบลเมืองแก(กศภช) ได้รับใบทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศภช. เกิดขึ้นด้วยพลังของประชาชนตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ที่เห็นว่า ประชาชนก็พึงจะ “มีส่วน” ในการจัดการศึกษาเพื่อลูกหลานของตนเองได้ และต้องไม่ปล่อยให้ “ภาครัฐ” ทำตามลำพัง แล้วคอยรับผลอยู่ฝ่ายเดียว… Read More

Read more

บทความ

ทำไมชุมชนจึงต้องลุกขึ้นมาทำงานการศึกษา

สมาคมพัฒนาการศึกษาโดยภาคประชาชนตำบลเมืองแก(กศภช) ได้รับใบทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศภช. เกิดขึ้นด้วยพลังของประชาชนตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ที่เห็นว่า ประชาชนก็พึงจะ “มีส่วน” ในการจัดการศึกษาเพื่อลูกหลานของตนเองได้ และต้องไม่ปล่อยให้ “ภาครัฐ” ทำตามลำพัง แล้วคอยรับผลอยู่ฝ่ายเดียว… Read More

นักอ่านตำบลเมืองแก

เทศบาลตำบลเมืองแก (ทต.เมืองแก) อำภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินงาน โครงการสร้างนักอ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภา ๒๕๕๙ คัดเลือกหมู่บ้านที่มีผู้นำเข้มแข็งเข้าโครงการจำนวน ๖ หมู่บ้าน และรับเด็กๆเข้าเป็นสมาชิกโครงการ ๑๑๙ คน เยาวชนนักอ่าน ๑๙ คน โดย ทต.เมืองแก สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้แก่เด็กและนักอ่านให้ครบถ้วนทุกคน ขณะนี้ อัตราการอ่านสะสมของเด็กๆมากกว่าครึ่ง ผ่าน ๑,๐๐๐ เล่มแล้ว