สร้างประชาชาติแห่งการอ่าน

๑. สร้างกิจกรรมการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินในองคาพยพที่เกี่ยวข้อง  ก. การอ่านในครอบครัว เรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้ชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไร จึงจะเกิดผลที่ชัดเจนในวงกว้าง แต่เป็นเรื่องรากฐานที่สำคัญ เพราะหากเริ่มที่ครอบครัวได้ ทุกอย่างก็ง่าย แต่ครอบครัวที่สนใจและจริงจังกับการเลี้ยงดูลูกจริงๆก็มีน้อย และการอ่านของสมาชิกในครอบครัวน้อย ส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจความสำคัญของการอ่านในเด็ก… Read More

Read more

บทความ

ทำไมเด็กไทยไม่อ่านหนังสือ ?

ประเด็นแรก : การอ่านถูกมองว่าเป็นกิจกรรมหาความรู้ การอ่านจึงเป็นเรื่องเครียด ไม่สนุก เด็กจึงหลีกหนี อันนี้เห็นได้จากที่โรงเรียนส่วนใหญ่ต่างก็สรรหาหนังสือความรู้มาไว้ในห้องสมุด แต่เด็กๆไม่สนใจ ไม่อ่าน เพราะมันดูไม่น่าสนใจสำหรับพวกเขา มันยากเกินไป ยาวเกินไป ตัวหนังสือเล็กเกินไป ฯลฯ… Read More

Read more