กระบวนการพัฒนาการอ่านในโรงเรียน

สรุปกระบวนการทำงานพัฒนาการอ่านในโรงเรียน ดำเนินงาน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่สามารถพาเด็กๆในชุมชนข้างทางรถไฟไปสู่การอ่านวรรณกรรมด้วยตนเองได้  DOWNLOAD เอกสาร