ทำไมชุมชนจึงต้องลุกขึ้นมาทำงานการศึกษา

สมาคมพัฒนาการศึกษาโดยภาคประชาชนตำบลเมืองแก(กศภช) ได้รับใบจดทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

กศภช. เกิดขึ้นด้วยพลังของประชาชนตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ที่เห็นว่า ประชาชนก็พึงจะ “มีส่วน” ในการจัดการศึกษาเพื่อลูกหลานของตนเองได้ และต้องไม่ปล่อยให้ “ภาครัฐ” ทำตามลำพัง แล้วคอยรับผลอยู่ฝ่ายเดียว ทั้งเห็นว่าภาครัฐหรือโรงเรียนนั้น ยิ่งนับวันยิ่งมีกลายเป็นอุปสรรค ระบบกลายเป็นปัญหาในตัวเอง เนื่องจากความสำเร็จของเด็กๆตกต่ำลง แต่ดูเหมือนระบบไม่ได้กังวลอะไรกับข้อเท็จจริงนี้

ในขณะที่ชุมชนกังวล ด้วยพบว่าบุตรหลานขาดความสามารถที่ไม่ควรจะขาด เช่นที่ประจักษ์ว่า เด็กๆกว่าร้อยละ ๘๐ มีปัญหาการอ่านอย่างรุนแรงทั้งที่ขึ้นชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ และความสำเร็จในแผ่นกระดาษกลายเป็นสิ่งไม่จริง

แม้ชุมชนจะไม่มีอำนาจในทางกฏหมาย แต่มีพลังอำนาจในฐานะผู้ใหญ่ ทั้งในฐานะพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า และอา ในฐานะที่ต้องรับผลจากการศึกษาของเด็กๆ จึงลุกขึ้นทำในสิ่งที่ทำได้ เพื่อลูกหลายของตนเอง

ในระยะ พ.ศ ๒๕๖๐-๖๑ : สานต่อ “โครงการสร้างนักอ่าน” ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแก   และดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่มีปัญหาทักษะการอ่าน